Category Archives: Armenia

Enczymiandzyn – Ormiański Watykan – Włócznia Longinusa

View full post »

Erywań – katedra św Grzegorza i najstarszy kosciół

View full post »

Monastyry Seveavan i Jezioro Sevan

View full post »

Klasztor Gegard

Klasztor Geghard (Gerhard) pochodzi z czasów przed przyjęciem przez Armenię chrześcijaństwa. To tu według legendy apostoł Tadeusz przywiózł włócznię, która przebiła bok Chrystusa – stąd pochodzi nazwa klasztoru, która po ormiańsku oznacza właśnie „włócznia” (Włócznia Przeznaczenia jest obecnie przechowywana w Eczmiadzynie). Klasztor Gerhard pochodzi prawdopodobnie z IV wieku, a pierwsze kościoły były wykute w skale. Przewodnik […]

View full post »

Monastyr Khor Wirap – z widokiem na Ararat

W Armenii niemal każdy klasztor jest ważny, wyjątkowy i szczególny. Ze względu na historię, architekturę, klasę zabytku lub religijne znaczenie. Tak już jest.  W końcu to pierwszy kraj świata, w którym chrześcijaństwo stało się religią państwową (w 301 r.). Waga tych miejsc oparta jest o wspaniałą starożytną historię, oryginalną ormiańską architekturę i wyjątkową religijną sztukę.W […]

View full post »