Category Archives: Armenia

Wnczymiandzyn – Ormiański Watykan

View full post »

Enczymiandzyn – Ormiański Watykan – Włócznia Longinusa

View full post »

Erywań – katedra św Grzegorza i najstarszy kosciół

View full post »

Monastyry Seveavan i Jezioro Sevan

View full post »

Klasztor Gegard

Klasztor Geghard (Gerhard) pochodzi z czasów przed przyjęciem przez Armenię chrześcijaństwa. To tu według legendy apostoł Tadeusz przywiózł włócznię, która przebiła bok Chrystusa – stąd pochodzi nazwa klasztoru, która po ormiańsku oznacza właśnie „włócznia” (Włócznia Przeznaczenia jest obecnie przechowywana w Eczmiadzynie). Klasztor Gerhard pochodzi prawdopodobnie z IV wieku, a pierwsze kościoły były wykute w skale. Przewodnik […]

View full post »